Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Tli & laki | Lapsen mielipiteelläkin on merkitystä – Korkein oikeus teki 2021 poikkeuksellisen ratkaisun, jonka vaikutus jää nähtäväksi

Vaikka lapset ovat vajaavaltaisia, heilläkin on oikeus osallistua itseään koskevien asioiden käsittelyyn.

Lapset ovat aikuisväestöön nähden vajaavaltaisia monessa päätöksenteossa. Meidän aikuisten pääasiallinen tehtävä on suojella sekä omia että muiden lapsia kaikelta siltä, mikä on haitaksi lapsille.

Vaikka lapset ovat vajaavaltaisia, on heillä oikeus osallistua itseään koskevien asioiden käsittelyyn.

Lapsen oikeus ilmaista mielipiteensä

Meitä velvoittaa useat kansainväliset sopimukset, joihin Suomi on sitoutunut. Näistä yksi on YK:n lapsen oikeuksien sopimus.

Sopimuksen mukaan lapselle, joka kykenee muodostamaan omat näkemyksensä, on turvattava oikeus vapaasti ilmaista nämä näkemyksensä kaikissa lasta koskevissa asioissa. Lapsen näkemykset on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti.

Lisäksi lapselle on annettava mahdollisuus tulla kuulluksi häntä koskevissa oikeudellisissa ja hallinnollisissa toimissa joko suoraan tai edustajan välityksellä.

Lapsen mielipide ja toivomukset vanhempien erossa

Vanhempien erossa tulee pohdittavaksi, miten lapsen asuminen ja tapaaminen järjestetään.

Pääasiassa vanhemmat pystyvät sopimaan näistä yhdessä ja lapsen etua ajatellen. Kyse on kuitenkin aina vanhempien välisestä sopimisesta, vaikka asia koskettaa nimenomaan lasta.

Lapsenhuoltolaki edellyttää, että vanhempien on selvitettävä lapsen mielipide ja otettava se huomioon lasta koskevia päätöksiä tehdessään. Päätöstä ei välttämättä tehdä lapsen näkemyksen mukaisesti, mutta tärkeintä on, että lapsi saa ilmaista vapaasti näkemyksensä asiassa.

Lisäksi huoltajien velvollisuutena on kertoa lapselle häntä koskevista päätöksistä ja muista hänen elämäänsä vaikuttavista asioista lapsen ikään ja kehitystasoon nähden sopivalla tavalla.

Lapsen henkilökohtainen kuuleminen oikeudessa

Toisinaan vanhemmat eivät pääse sovintoon lapsen huollosta ja tapaamisista, jolloin asiaa käsitellään käräjäoikeudessa. Muitakin lasta koskevia asioita voidaan käsitellä oikeudessa, kuten isyysasiaa.

Lapsenhuoltolain mukaan lapsen toivomusten ja mielipiteen selvittämiseksi häntä voidaan kuulla henkilökohtaisesti tuomioistuimessa.

Tämä edellyttää, että lapsi pyytää kuulemista tai suostuu siihen ja se on asian ratkaisemisen kannalta tarpeellista. Lisäksi alle 12-vuotiasta lasta voidaan kuulla henkilökohtaisesti vain, jos kuuleminen on välttämätöntä asian ratkaisemiseksi ja siitä ei arvioida aiheutuvan lapselle merkittävää haittaa.

Korkeimman oikeuden ratkaisu lapsen osallisuudesta

Lapsen kuuleminen itseään koskevassa asiassa on osa lapsen osallisuusoikeuksia.

Korkein oikeus on vuonna 2021 tehnyt hyvin poikkeuksellisen ratkaisun ja kuullut asianosaista 10-vuotiasta lasta henkilökohtaisesti isyysasiassa.

Asian aiemmissa käsittelyvaiheissa ei käräjäoikeus eikä hovioikeus ollut kuullut lasta lainkaan.

Korkein oikeus on viitannut lapsen oikeuksien sopimukseen, jonka mukaan lapselle tulee antaa mahdollisuus tulla kuulluksi itseään koskevassa asiassa tarvittaessa henkilökohtaisesti tuomioistuimessa.

Kyseisessä tapauksessa katsottiin, että lapsen kuuleminen ei ollut hänen etujensa vastaista ja lapsi oli riittävän kehittynyt ilmaisemaan oman näkemyksensä sekä ymmärtämään asian merkityksen.

Nähtäväksi jää, vaikuttaako tämä ratkaisu siihen, että lapsen mielipide itseään koskevassa asiassa selvitettäisiin ennemmin lapselta itseltään ilman välikäsiä, kun se on mahdollista laajemmalti lasta koskevissa asioissa.

Kirjoittaja on asianajaja.