Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Tiedätkö, mitkä ovat todistajan oikeudet sekä velvollisuudet ja mitä oikeussalissa tapahtuu?

Todistajana toimiminen on kansalaisvelvollisuus, josta ei lähtökohtaisesti voi kieltäytyä.

Moni saa joskus elämänsä aikana kutsun oikeuteen todistajaksi. Todistajana toimiminen on kansalaisvelvollisuus. Todistajan tehtävästä ei lähtökohtaisesti voi kieltäytyä. Mikäli kutsu todistajaksi tulee, on paikalle siten tultava määrättynä ajankohtana.

Oikeudenkäynnin osapuoli saattaa itse kutsua todistajan oikeudenkäyntiin, mutta yleensä todistaja kutsutaan tuomioistuimen lähettämällä kirjallisella kutsulla. Kutsussa ilmoitetaan aika, jolloin todistajan on saavuttava paikalle. Todistaja saattaa joskus joutua odottamaan omaa vuoroaan pitkäänkin, koska oikeudenkäynnin kestoa voi olla ennakolta vaikea arvioida.

Mikäli todistajalla on este, jonka vuoksi hänen on mahdotonta saapua ilmoitettuna aikana paikalle, tulee siitä ilmoittaa etukäteen oikeuden puheenjohtajalle tai hänet kutsuneelle oikeudenkäynnin osapuolelle.

Tyypillisesti hyväksyttävä este on sellainen sairaus, joka estää paikalle tulemisen. Sairaudesta on toimitettava lääkärintodistus. Kutsussa ilmoitetaan yleensä myös uhkasakko, joka voidaan määrätä todistajan maksettavaksi, mikäli hän ei saavu määrättynä aikana paikalle, eikä hyväksyttävää estettä ole.

Todistajan tulee puhua totta

Todistaja ei saa seurata oikeudenkäyntiä, jossa hän tulee todistamaan. Hänen tulee odottaa omaa vuoroaan tuomioistuimen odotustiloissa. Tällä turvataan sitä, että todistaja ei kuule, mitä muut henkilöt salissa kertovat. Tämä osaltaan auttaa sitä, että oikeuskäsittelyssä saadaan totuus selville.

Mikäli todistaja tietoisesti valehtelee tai salaa asioita, on mahdollista, että häntä voidaan syyttää perättömästä lausumasta, mikä on rikosoikeudellisesti rangaistava teko.

Kun todistajan vuoro tulee, kutsutaan hänet kuulutuksella nimellä saliin, jossa istunto pidetään. Puheenjohtaja kysyy todistajalta aluksi hänen henkilötietonsa ja varmistaa, että onko todistajalla oikeus tai velvollisuus kieltäytyä todistamasta. Tämän jälkeen todistaja antaa todistajanvakuutuksen toistamalla sen puheenjohtajan perässä.

Todistajan tulee puhua oikeudessa totta ja vastata kaikkiin kysymyksiin. Hänen tulee kertoa kaikki asiat, jotka hän asiasta tietää, mitään asioita salaamatta tai peittelemättä. Mikäli todistaja tietoisesti valehtelee tai salaa asioita, on mahdollista, että häntä voidaan syyttää perättömästä lausumasta, mikä on rikosoikeudellisesti rangaistava teko.

Todistaja poistuu oikeussalista oman todistajanvuoronsa jälkeen. Tuomioistuimen tiloista hän voi poistua, kun on saanut oikeuden puheenjohtajalta siihen luvan. Yleensä puheenjohtaja antaa luvan, kun todistajan kuuleminen on päättynyt.

Oikeus kieltäytyä todistamasta

Jos todistaja on oikeusjutun osapuolen lähisukulainen, voi hänellä olla oikeus kieltäytyä todistamasta. Hän saa tällaisessa tilanteessa kuitenkin todistaa, mikäli näin tahtoo. Silloin häntä koskevat samat säännöt kuin ketä tahansa muutakin todistajaa eli hänen tulee puhua totta ja kertoa kaikki ne seikat, jotka asiasta tietää.

Oikeuden puheenjohtaja selvittää ennen kuulemista todistajalle, mikäli hänellä on oikeus kieltäytyä todistamasta.

Joskus oikeus voi olla myös, mikäli todistajan kuuleminen johtaisi syytteeseen häntä tai hänen lähisukulaistaan vastaan. Kieltäytyminen voi tulla kyseeseen joskus myös, jos kuuleminen johtaisi salassa pidettävän seikan, esimerkiksi liikesalaisuuden, paljastumiseen. Samalla perusteella voi olla oikeus olla vastaamatta johonkin kysymykseen.

Mikäli todistajalla olisi oikeus kieltäytyä todistamasta, tulee hänen kuitenkin kutsun saatuaan saapua oikeuteen kuultavaksi. Siten on tärkeää, että todistajaksi kutsuttu noudattaa kutsua tulla oikeuteen kuultavaksi, vaikka epäilisikin, että hänellä on oikeus kieltäytyä todistamasta. Mahdollinen oikeus kieltäytyä todistamasta selvitetään kuulemisen alussa.

Oikeus todistajanpalkkioon

Todistajalla on oikeus todistajanpalkkioon. Sitä tulee vaatia oikeudenkäynnissä. Oikeuden puheenjohtaja tiedustelee todistajalta yleensä hänen kuulemisensa lopuksi, onko todistajalla palkkiovaatimusta asiassa.

Todistajalla on oikeus saada korvaus matkakuluista, jotka ovat aiheutuneet käräjäoikeuteen saapumisesta. Nämä korvataan yleensä halvimman vaihtoehdon mukaan. Todistajalla on lisäksi oikeus joko osa- tai kokopäivärahaan riippuen siitä, kauanko aikaa hänen todistamisensa matkoineen vie sekä oikeus saada korvaus taloudellisesta menetyksestä, joka hänelle on aiheutunut todistajana toimimisesta.

Taloudellista menetystä ovat tyypillisesti menetetyt nettotulot todistamisen ajalta ja esimerkiksi lastenhoitajan palkkio, mikäli sellainen on täytynyt todistamisen ajaksi erikseen palkata.

Kirjoittaja on asianajaja.