Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Asiaa lainsäädännöstä: Miten omaisuus jaetaan, kun avoliitto päättyy eroon?

Puolisoihin, jotka ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai joilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi sovelletaan avoliittolakia.

Tällöin ei toimiteta ositusta, kuten avioliiton päättyessä, vaan tehdään omaisuuden erottelu.

Pääsääntöisesti kumpikin puoliso saa sen omaisuuden, joka hänelle omistajana kuuluu.

Asiakaan avoeroon liittyvä kysymys

Asiakas lähestyi toimistoamme avoeroon liittyen. Hän oli aiemmin ollut naimisissa ja avioero-ositus oli hänelle tuttua.

Yllätyksekseen asiakas huomasikin, että avoliittoon eivät päde samat lainalaisuudet kuin avioliittoon.

Asiakas oletti, että myös avoliittoon pätee puolisoiden omaisuuden puolittamisen periaate. Asiakas oli myynyt oman asuntonsa ja muuttanut avopuolisonsa yksin omistamaan omakotitaloon.

Talo oli jo peruskorjauksen tarpeessa ja yhteisesti päätettiin käyttää asiakkaan omasta asunnostaan saamat rahat omakotitalon kunnostamiseen.

Asiakas kertoi, että hänellä oli kokemusta remontoinnista, joten molemmat puolisot säästivät kuluissa, kun hän teki remontin itse.

Noin kuusi vuotta kestänyt avoliitto on nyt päättynyt ja entinen puoliso on vaatinut asiakasta muuttamaan pois, koska hän omistaa talon yksin.

Asiakas kokee, että hän jää tässä täysin tyhjän päälle. Mitä vaihtoehtoja hänellä on?

Omaisuuden erottelu avoeron yhteydessä

Avoliiton päättyessä toimitetaan avopuolison vaatimuksesta puolisoiden omaisuuden erottelu. Omaisuuden erottelussa kumpikin avopuoliso pitää oman omaisuutensa. Jos avopuolisoilla on yhteistä omaisuutta, yhteisomistussuhde on vaadittaessa purettava.

Järkevintä ja edullisinta olisi saada omaisuus eroteltua sovinnollisesti. Omaisuuden erottelusta voidaan sopia laatimalla omaisuuden erottelukirja. Tässä lakimies voi avustaa molempia löytämään sovinnollisen ratkaisun.

Käräjäoikeudelta voidaan hakea pesänjakajan määräämistä omaisuuden erottelua varten, jos erottelua ei saada sovinnolla tehtyä.

Kun avoliitto päättyy, on mahdollista vaatia toiselta avoliiton osapuolelta hyvitystä yhteisen talouden hyväksi annetusta panoksesta.

Tällainen panos voi olla esimerkiksi työ yhteisen talouden tai toisen avopuolison omistaman omaisuuden hyväksi, varojen käyttö yhteiseen talouteen, varojen sijoitus toisen avopuolison omistamaan omaisuuteen tai muu vastaava toiminta.

Mikäli jompikumpi puolisoista on saanut perusteetonta etua toisen kustannuksella, voi omaisuuden jaon kannalta kohtuuttomaan tilanteeseen joutuva puoliso olla oikeutettu saamaan hyvitystä puolisoltaan. Edellytyksenä on, että perusteeton etu on olosuhteisiin nähden merkittävä.

Hyvityksestä on osapuolten mahdollista sopia itse tai hyvitysvaatimus voidaan tehdä omaisuuden erottelua varten määrätylle pesänjakajalle. Jos pesänjakajan määräämistä ei ole haettu, tulee asiassa nostaa kanne käräjäoikeudessa.

Neuvoja asiakkaalle

Kyseisen asiakkaan tilanteessa vaikuttaisi siltä, että yhteisen talouden hyväksi annettu panos olisi vähäistä suurempi.

Asiakkaan kertoman mukaan hänen omistamastaan asunnosta saadut rahat oli käytetty avopuolison omistaman omakotitalon peruskorjaukseen, jolloin talon arvo on noussut. Lisäksi asiakkaan itse tekemä remontti oli hyödyttänyt myös avopuolisoa.

Avoliiton purkautuessa entinen puoliso saa kuitenkin pitää omakotitalon omistuksessaan.

Asiakkaan kannattaisi aluksi ehdottaa entiselle avopuolisolleen sovinnollista erottelua, jossa huomioitaisiin kohtuullinen hyvitys yhteisen talouden hyväksi tehdystä työstä ja panoksesta toisen avopuolison omistaman omaisuuden hyväksi.

Mikäli sovintoa ei synny, voi asiakas hakea pesänjakajaa omaisuuden erottelun toimittamista ja hyvityksen ratkaisemista varten.

Kirjoittaja on hämeenlinnalainen asianajaja.