Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Asiaa lainsäädännöstä: Turvaako laki lapsen aseman vanhempien erossa tai muussa tilanteessa?

Voiko lapsen asemaa vanhempien erossa tai muussa tilanteessa turvata yksinomaan lain säännöksillä?

Adoptio

Adoptioita tehdään lapsen jäädessä ilman huoltajaa tai jos omia biologisia lapsia ei ole mahdollista saada.

Adoption mahdollisuuksista ja toteuttamisesta on laissa tarkat säännökset. Adoption toteuttaminen vie aikaa ja adoption tarkoituksenmukaisuus kunkin hakijan kohdalla varmistetaan.

Lapsen huolto

Lapsen huoltajina ovat hänen vanhempansa tai henkilö jolle se on uskottu.

Huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tarkoituksena on turvata läheiset ja myönteiset ihmissuhteet lapsen ja hänen vanhempiensa välillä, mutta myös muiden lapselle tärkeiden henkilöiden ja lapsen välillä.

Lapselle on pyrittävä antamaan turvallinen ja virikkeitä antava ympäristö sekä taipumuksia ja toivomuksia vastaava koulutus.

Lapsen asema tulisi siis tehdä sellaiseksi, että lapsella on edellytykset elämästä nauttien kasvaa aikuiseksi.

Lapsen vanhemmat eivät aina kykene halustaan huolimatta huolehtimaan lapsistaan. Silloin lapsi voidaan tarvittaessa ottaa huostaan jopa vanhempien tahdosta riippumatta.

Lapsen huolto voi tulla erikseen päätöksellä ratkaistavaksi myös tilanteessa jossa lapsen vanhemmat eroavat tai lapsen vanhemmat eivät ole milloinkaan asuneetkaan yhdessä. Asia pyritään ratkaisemaan lapsen edun mukaisesti. Ratkaisuissa käsiteltävä ongelmatiikka liittyy usein lapsen vanhempien huonoihin puheväleihin, ei lapseen.

Lapsen tapaamisoikeus

Lapsen kehitykselle on tärkeää, että hän luo ja säilyttää mahdollisuuksien mukaan toivat suhteet vanhempiinsa, isovanhempiinsa ja muille hänelle erityisen läheisiin henkilöihin. Suhteiden syntyminen tai säilyminen ei saa vaarantua sen johdosta, että lapsen vanhemmat eivät asu yhdessä tai muuttavat erilleen.

Ratkaisu suhteiden luomisessa tai säilyttämisessä olisi yleensä kaikkein toimivin, jos lapsen vanhemmat kykenevät luomaan sen yhdessä. Jos vanhemmat eivät saavuta asiassa keskenään lapsen edun mukaista ratkaisua, päätyy asia yleensä oikeuden ratkaistavaksi. Se ei ole omiaan luomaan tai ylläpitämään toimivaa tapaamisjärjestelyä.

Tuomioistuimen ratkaisu perustuu arviointiin oikeudenkäynnin aikana esitetystä kirjallisesta näytöstä ja henkilönäytöstä. Arviointi voi olla hyvinkin perusteltu ja oikea. Se ei kuitenkaan ole elämän muuttuvissa tarpeissa joustava eikä myöskään ratkaise asiaa, jos lapsen vanhempi ei halua sitä noudattaa.

Tuomioistuimen asiassa antaman ratkaisun noudattamatta jättämistä koskevan asian voi saattaa oikeuden käsiteltäväksi, mutta se lisää lapsen vanhempien välillä olevaa riitaisuutta entisestään. Se ei taa millään tavoin helpota pakollisista lapsen asioista sopimista.

Lopuksi

Lapset ovat yleensä vanhemmilleen ja muille läheisilleen erityisen tärkeitä. Lasten kasvun ja kehityksen avainhenkilöitä ovat hänen vanhempansa. Vanhempien tulisi aina pystyä lasta koskevissa asioissa ajattelemaan jopa itsensä tavallaan unohtaen mikä toimintatapa on lapsen hyvinvoinnille ja kehitykselle kulloinkin lapsen edun mukainen. Lapsen edun mukainen toimintatapa voi olla erilainen kuin vanhemman omien tunteiden ja toiveiden mukainen toimintatapa. Siten huoltoa koskevia asioita arvioitaessa tulisi asioiden antaa erotilanteessakin säilyä ennallaan. Ero on hyvin harvoin peruste lapsen huoltoa koskeville muutokselle.

Vastaavasti lapsen sosiaalisiin kontakteihin ei tulisi vanhempien eron yhteydessä puuttua. Toinen vanhempi, hänen sukunsa ja tuttavat siltä puolelta ovat edelleen lapselle merkityksellisiä. Heistä ei tule lapselle haitallisia kontakteja lapsen vanhempien eron johdosta.

Asiat ovat usein hankalia ratkaistavia niihin liittyvien tunteiden johdosta. Ratkaisua mietittäessä kannattaa pyytää apua asiaan liittyvien oikeudellisten ja muidenkin seikkojen selvittämiseksi mahdollisimman nopeasti. Ratkaisujen pitkittyminen johtaa helposti pitkäaikaisiin riitaisuuksiin.

Kirjoittaja on hämeenlinnalainen asianajaja.